Tin nổi bật

ẤM LÒNG NƠI TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH

ẤM LÒNG NƠI TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH ẤM LÒNG NƠI TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH
XÃ HOẰNG QUANG TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP VI PHẠM PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘIXÃ HOẰNG QUANG TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP VI PHẠM PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI
4 khung giờ không phải xuất trình giấy tờ khi di chuyển qua các chốt trong nội thành thành phố Thanh Hóa4 khung giờ không phải xuất trình giấy tờ khi di chuyển qua các chốt trong nội thành thành phố Thanh Hóa
XÃ HOẰNG QUANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ THANH HÓA NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT, HÀNH ĐỘNG THÂN THIỆN”XÃ HOẰNG QUANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ THANH HÓA NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT, HÀNH ĐỘNG THÂN THIỆN”
Người và phương tiện giao thông ra, vào thành phố đảm bảo thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủNgười và phương tiện giao thông ra, vào thành phố đảm bảo thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ