Tin nổi bật

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Chiều ngày 5/7/2021, Ban Nội chính Tỉnh uỷ do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Thường trực Thành uỷ thành phố Thanh Hóa đánh giá tình hình công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách Tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
XÃ HOẰNG QUANG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 – 2026XÃ HOẰNG QUANG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 – 2026
HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƯ...

Chiều ngày 5/7/2021, Ban Nội chính Tỉnh uỷ do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, cùng...